Huisregels

 • U wordt geacht op tijd in volledig tenue de les aan te vangen.
 • U wordt vriendelijk verzocht gewassen en schoon voor de les aan te treden i.v.m. de hygiëne.
 • Het dragen van sieraden (horloges, oorbellen, kettingen, piercings e.d.) tijdens de training is verboden.  Dit voor uw eigen veiligheid en die van uw trainingspartner.
 • Lang haar dient samengebonden gedragen te worden.  Het elastiek mag geen scherpe of harde delen bevatten.
 • Na de warming-up kan niemand zich meer bij de les voegen, tenzij in overleg met de lesgevende instructeur anders is bepaald.
 • Als er een les gaande is, wachten de leden voor de volgende groep in de kleedkamer of op de banken in de zaal tot deze aan de beurt zijn.
 • U toont respect voor uw trainingspartner. Onbedwongen agressie wordt niet getolereerd!
 • U komt niet aan de materialen, tenzij u hiervoor toestemming van de lesgevende instructeur heeft gekregen.
 • U dient de zaal met zaalsportschoenen te betreden.
 • Wondjes worden verbonden en eventueel bloed verwijderd van de vloer of mat.
 • Het voorgeschreven uniform draagt u op de juiste wijze; T-shirt in de broek. Mouwen en broekspijpen niet opgerold. Indien nodig omzomen.
 • Tijdens een uitleg gaat u op de juiste manier zitten of staan.
 • Bitje doet u uit, wanneer u praat met de instructeur.
 • De instructies van de instructeur of assistent-instructeur worden opgevolgd.
 • U verlaat de zaal/les alleen met goedkeuring van de instructeur.
 • U oefent met diegene, die u uitnodigt of aan u als partner toegewezen wordt.
 • Er bevinden zich geen andere personen op de vloer of mat dan de leden en zij die volgens afspraak een proefles volgen. Bezoekers dienen rustig plaats te nemen.
 • Mobiele telefoons e.d. zijn uit, tenzij u vooraf toestemming hebt van de lesgevende instructeur.
 • Verboden te eten of te drinken, tenzij door de instructeur anders is bepaald (diabetici). Bidons zijn toegestaan.
 • De cursist dient 70% van de cursus Krav Maga aanwezig te zijn als voorwaarde om deel te nemen aan de examens, tenzij met de instructeur anders is bepaald (blessure).